LogMeIn Hamachi 2.3.0.78

LogMeIn Hamachi 2.3.0.78

LogMeIn, Inc. – 3,1MB – Shareware
ra khỏi 80 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
LogMeIn Hamachi² là một dịch vụ VPN được lưu trữ một cách an toàn kết nối thiết bị và mạng, mở rộng kết nối LAN như mạng điện thoại di động người dùng, nhóm phân phối và ứng dụng kinh doanh. Bạn có thể dễ dàng tạo ra an toàn mạng ảo theo yêu cầu, qua mạng khu vực chung và riêng. Hamachi² được quản lý và duy trì từ bất cứ nơi nào thông qua trang web, một cách an toàn.

Không giống như truyền thống VPN, LogMeIn Hamachi² có thể được thiết lập trong vài phút mà không có kiến thức chuyên môn mạng, với: không có phần cứng cần thiết-một cách nhanh chóng, đơn giản và dễ dàng sử dụng VPN mà chỉ là công trình an toàn truyền thông-Encrypted đường hầm ngang qua khu vực và tư nhân mạng linh hoạt kết hợp mạng-sự dễ dàng của một SSL VPN với khả năng kết nối của một IP-sec VPN Web dựa trên quản lý-Deploy cho bất cứ ai, quản lý từ bất cứ nơi nào, truy cập vào bất cứ lúc nào miễn phí để sử dụng phi thương mại-hoàn toàn miễn phí để sử dụng phi thương mại

Tổng quan

LogMeIn Hamachi là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi LogMeIn, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.602 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của LogMeIn Hamachi là 2.3.0.78, phát hành vào ngày 19/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.2.0.633, được sử dụng bởi 96 % trong tất cả các cài đặt.

LogMeIn Hamachi đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 3,1MB.

Người sử dụng của LogMeIn Hamachi đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho LogMeIn Hamachi!

Cài đặt

người sử dụng 1.602 UpdateStar có LogMeIn Hamachi cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
LogMeIn, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản